แนะนำอาจารย์และทีมงาน
 • น.ท. คมกริช แก้วฉาย

 • พ.ต.ท. สุกรี สินเย็น

ดูทั้งหมด

ติดตามเราทาง Facebook

อาจารย์และทีมงาน

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ
 

อ.วิไลวรรณ คล้ายแก้ว
 • อาจารย์สอนภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

อ.เยาวพา เสนาพันธุ์
 • อาจารย์สอนสังคมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

น.ต.คมกริช แก้วฉาย
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34
 • นร.ทุน ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลีใต้ (Republic of Korean Airforce Academy)
 • นร.ทุน ป.โท สาขาวิศวกรรมอากาศยานUniversity of Texas Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ต.ท.สุกรี สินเย็น
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 36
 • นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 52
 • ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • นร.ทุน ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต

น.ต.อวยชัย จิตต์เอื้อ
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 36
 • นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 43
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยม)โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • นร.ทุน ป.โท สาขา Design & manufacturing Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • นร.ทุน ป.โท สาขา Supply Chain & Logistics Management (เกียรตินิยม) University of Warwick ประเทศอังกฤษ

น.ต.อมฤต สิทธิเวช
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 39
 • นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 46
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการโรงเรียนนายเรืออากาศ
 • นร.ทุน ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ ม.มหิดล

ร.อ.อัฐกร จักรกรณ์
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 39
 • นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 46
 • ป.ตรี วิศวกรรมอากาศยานและการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศ

ร.ท.จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 46
 • นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 53
 • ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • นร.ทุน ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.ต.ปิติพงษ์ แฝงลาภ
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 49
 • นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 60
 • ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนนายร้อย จปร.

ร.ต.กีรติ สุขศิล
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 48
 • นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 55
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) โรงเรียนนายเรืออากาศ

น.ส.เกษมศิริ วัฒโน
 • ป.ตรีการศึกษาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม) ม.บูรพา
 • ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) ม.อุบลราชธานี

ร.ต.กิตติพงศ์ ป้อมปักษา
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 49
 • นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 56
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายเรืออากาศ

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาจารย์และทีมงาน คอร์สเรียน ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาชิก ภาพบรรยากาศ ตัวอย่างข้อสอบ ติดต่อเรา
Copyright © 2013 acc-ubon.com. Allrights Reserved.
Web Design by showlnw.com
Website: www.acc-ubon.com
Facebook:acc4ubon@Hotmail.com
เบอร์โทร: 085-637-1959, 081-565-365